Home / Collections / AdPower Global / AdPower Moto Plus สำหรับมอเตอร์ไซค์

AdPower Moto Plus สำหรับมอเตอร์ไซค์

¥1,890 ¥1,985 saving ¥95
| /

AdPower Moto Plus สำหรับมอเตอร์ไซค์

¥1,890 ¥1,985 saving ¥95
| /
description

ติดตั้งง่ายๆเพียงแค่ติดลงไปในส่วนกรองอากาศ AdPower จะช่วยทำความสะอาดอากาศที่ไหลเข้าไปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์

สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์ 151 cc - 1,300cc

จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)