Home / Collections / AdPower Global / AdPower Moto สำหรับรถจักรยานยนต์

AdPower Moto สำหรับรถจักรยานยนต์

¥1,296 ¥1,361 saving ¥65
| /

AdPower Moto สำหรับรถจักรยานยนต์

¥1,296 ¥1,361 saving ¥65
| /
description

สำหรับรถจักรยานยนต์ รุ่นไม่เกิน150 cc

จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง 

สำหรับรถจักรยานยนต์ 150 cc ขึ้นไป โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "AdPower Moto Plus" 

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)