Home / Collections / AdPower Global / AdPower สำหรับรถยนต์ใช้น้ำมัน

AdPower สำหรับรถยนต์ใช้น้ำมัน

¥2,678 ¥2,812 saving ¥134
| /

AdPower สำหรับรถยนต์ใช้น้ำมัน

¥2,678 ¥2,812 saving ¥134
| /
description

ติดตั้งง่ายเพียงแค่ติดไว้บนโพรงกรองอากาศ AdPower จะช่วยทำความสะอาดอากาศที่ไหลเข้าไปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ คุณสามารถลดการปล่อยควันดำและรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีได้นานขึ้น

สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 2,500cc   


・จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง


Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)