AdPower Diesel

¥2,377 ¥2,610 saving ¥233
| /

AdPower Diesel

¥2,377 ¥2,610 saving ¥233
| /
description

สำหรับรถยนต์ดีเซลไม่เกิน  2500CC.


・จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง 

・ปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "AdPower Diesel Plus" ในการใช้งานบนรถยนต์ดีเซล 2500 cc ขึ้นไป