นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี

ในการณีพบข้อบกพร่องของสินค้าภายใต้เงื่อนไขประกัน เราจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น กรุณาติดต่อเราตาม URL ด้านล่าง

https://adpower-global.com/pages/contact-us

ประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสม